Wij zijn blij met uw hulp!

Maartje2Net als iedere stichting, hebben wij een chronisch tekort aan geld en andere middelen. De maandelijkse verzorging van een koe of os (voer, dierenarts, klauwverzorging etc.) kost minimaal rond de 180,- Euro per maand.

U kunt ons een handlje helpen; dat kan door middel van een vast bedrag per maand, maar ook met een éénmalige donatie of via een sponsoractie. Elke vorm van hulp is meer dan welkom! 

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om één van onze bewoners (gedeeltelijk) te adopteren. U ontvangt dan een officieel adoptiecertificaat met de naam van uw koe of os. Dat kan al vanaf 15 Euro per maand. 

Wilt u onze stichting ondersteunen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Als u ons wilt steunen met een (éénmalige) gift, kunt u uw donatie overmaken naar:

Stichting De Leemweg Zandhuizen
BIC; RABO NL 2U
IBAN; NL 95 RABO 0310236355

Stichting de Leemweg is aangemerkt als ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Donaties aan onze stichting zijn aftrekbaar van de belasting.

ANBI Gegevens

Naam: Stichting de Leemweg
Fiscaalnr.: 8051.58.406
Postadres: Molenhoek 25
8421 PK Oldeberkoop
Doelstelling: opvang en verzorging van rundvee tot aan de natuurlijke dood.

Beleidsplan: uitvoering geven aan de doelstelling d.m.v.. het permanent opvangen van ruim 40 runderen alsmede het reageren op actuele zaken op het gebied van rundvee d.m.v. persberichten als ook het mensen bewust laten worden van de schoonheid, intelligentie en sociaal gedrag van runderen op de facebook site van rundveeopvang Stichting de Leemweg.

Het bestuur bestaat uit: R. van den Berg, Groningen; penningmeester/secretaris en B.Hollander, Zandhuizen, voorzitter. Het bestuur en de medewerkers zijn onbezoldigd. De uitgevoerde activiteiten zijn volledig in overeenstemming met de doelstelling en het beleidsplan van Stichting de Leemweg.

Stichting adres
Stichting de Leemweg           
Molenhoek 25   8421PK Oldeberkoop

Staladres:
Leemweg 10
8389 TL Zandhuizen
mob:  06 21461941

Bankrelatie: Rabobank
Rek nr: 31.02.36.355   
K.v.K: 41005465
BIC  RABO NL 2U
IBAN  NL 95 RABO 0310236355